dijous, 17 de desembre de 2009


...els profes gelats de fred
els monitors ja han fet els grups
...ja deixem el poble arrere i ens enfonsem en la muntanya