dijous, 17 de desembre de 2009

L'erosió fa que la muntanya aparega plena de roques...

... al fons les sureres, l'arbre més abundant d'aquesta serra