divendres, 25 de juny de 2010

EL MAS DE BORRAS

HUÍ DINEM LLENTILLES...

LES MESTRES
EL MAS JA DEIXEM EL MAS I ANEM CAP AL POBLE